Orientacions per als treballs dels alumnes


Objectiu: Serà a partir de la informació recollida, els alumnes/as deuran realitzar un treball en format digital o per escrit del paratge del riu Millars tenint en compte l’esquema següent:

Esquema de treballs:Els alumnes recolliran la informació i la completaran amb fotos i/o vídeo.
 1. Localització itinerari. A external image arrow-10x10.png grup d’alumnes tindrà una fotocòpia de
 2. CONCA DEL RIU MILLARS
 3. APROFITAMENT DEL RIU MILLARS
 4. En aquest assenyalaran l´itinerari si es vol es pot completar amb plànols i cercadors de llocs.
 5. Introducció: Història del riu Millars
 6. Usos de l’aigua:
  1. Regadiu
  2. Embassaments
  3. Pantanet
  4. Assuts
  5. Centrals hidroelèctriques
  6. Molins
  7. ...
 7. Vegetació de Riera
  1. Especies més representatives
  2. Principals adaptacions als medi
 8. Actuacions de l’home en la zona: Impactes
 9. Es realitzarà una matriu d’impacte sobre els diferents impactes que actuen sobre la vegetació, l’aigua, ....
 10. Alternatives actuals.- actuacions que es fan a la zona per millorar l’entorn.
Type in the content of your new page here.