ORIENTACIONS DIDÀCTIQUESObjectiu: Serà a partir de la informació recollida, els alumnes/as deuran realitzar un treball en format digital o per escrit del paratge del riu Millars tenint en compte l’esquema següent:

Esquema de treballs:Els alumnes recolliran la informació i la completaran amb fotos i/o vídeo.
1. Localització itinerari. A cada grup d’alumnes tindrà una fotocòpia de :
CONCA DEL RIU MILLARS
APROFITAMENT DEL RIU MILLARS
En aquest assenyalaran l´itinerari si es vol es pot completar amb plànols i cercadors de llocs.

2. Introducció: Història del riu Millars

3. Usos de l’aigua:
• Regadiu
• Embassaments
• Pantanet
• Assuts
• Centrals hidroelèctriques
• Molins
• ...

4. Vegetació de Riera
• Especies més representatives
• Principals adaptacions als medi

5. Actuacions de l’home en la zona: Impactes
Es realitzarà una matriu d’impacte sobre els diferents impactes que actuen sobre la vegetació, l’aigua, ....

6. Alternatives actuals.- actuacions que es fan a la zona per millorar l’entorn.